Linguee Apps

Legegyszerűbb módja annak, hogy elveszítse a hasa kövér hím

Article 7 1 of the Control Regulation provides that an EU fishing vessel shall only be authorised to carry out specific fishing activities in so far as they are indicated in a valid fishing authorisation.

It is appropriate to establish common rules for the issuance and management of such fishing licences and fishing fogyás 67 évesen to ensure a common standard of information contained therein.

Mindkettővel kapcsolatban sok a t A hír és a tudósítás persze objektív műfaj, de természetesen a tények is tálalhatóak többféle szemszögből. Mindkét esetben ugyanazt a tényt látjuk, de más a kapcsolódó üzenet. Hiába az objektív sajtóműfaj, az újságírás természeténél fogva elválaszthatatlan az szubjektumtól. Ez így természetes, hiszen a szerző, illetve a szerkesztőség dönt arról, mit akar megmutatni, mire akarja helyezni a hangsúlyt.

Az ellenőrzési rendelet 7. Helyénvaló közös szabályokat megállapítani e halászati jogosítványok és halászati engedélyek kiállítására és kezelésére az azokban foglalt információ szabványosítása érdekében. As such conditions and restrictions apply to EU waters it is necessary to establish them at the level of the European Union.

Ivari dimorfizmus[ szerkesztés ] Első ránézésre nincs jelentős eltérés a két ivar között, de kis hozzáértéssel könnyen megállapítható az adott egyedek neme. A hímek robusztusabb megjelenésűek, nagyobbak a nőstényeknélfejük szélesebb. A faroktövön jól kivehető a hemipénisz is. Ezek a képletek a nőstény egyedeknél hiányoznak.

Mivel ezeket a feltételeket és korlátozásokat az uniós vizekre kell alkalmazni, azokat az Európai Unió szintjén kell megállapítani. It is appropriate to establish common specifications at the level of the European Union for such a system.

Such specifications should set out in particular the characteristics of satellite tracking devices, details on the transmission of position data and rules in the case of a technical failure or non-functioning of satellite tracking devices.

Helyénvaló az Európai Unió szintjén közös előírásokat megállapítani e rendszer tekintetében. Hogyan fogyás tippeket mindennapi az előírásoknak különösen rendelkezniük kell a műholdas nyomkövető eszközök jellemzőiről, a hajó helyzetére vonatkozó adatok továbbításának részleteiről, továbbá a műholdas nyomkövető rendszer műszaki meghibásodása vagy üzemképtelensége esetére szóló szabályokról.

It is necessary to determine the information that has to be recorded in the fishing logbooks and their format. Szükséges meghatározni a halászati naplóban rögzítendő információk körét és azok formátumát.

EUR-Lex - R - EUR-Lex

It is therefore necessary to establish such conversion factors. Ezért szükség van ezen átváltási tényezők megállapítására. It is appropriate to establish the requirements for the electronic completion and transmission of this information and to specify their format. Helyénvaló megállapítani ezen információk elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát.

It is appropriate to determine the information that has to be contained in these declarations and to specify the details of their submission. Helyénvaló megállapítani az e nyilatkozatokban szerepeltetendő információkat, és meghatározni a nyilatkozatok benyújtásának részletes szabályait.

Elveszíti a kövér hasát - Emlékezz e 7-részletek, ha azt szeretné, hogy elveszíti hasa zsír

It is appropriate to establish the requirements for the electronic completion and transmission of these data and to specify their format. Helyénvaló megállapítani ezen adatok elektronikus rögzítésének és továbbításának követelményeit, valamint meghatározni e rögzítés és továbbítás formátumát. With a view to ensure common standards of such samplings detailed rules, should be established at the level of the European Union.

E mintavételezések közös előírásainak biztosítása érdekében hogy elveszítse a hasa kövér hím szabályokat kell megállapítani az Európai Unió szintjén. It is necessary to adopt adequate rules for the reallocation of such fishing opportunities, which take into account situations where a total allowable catch TAC for the EU is available or not, or where due to the annual setting of fishing opportunities circumstances do not permit such reallocation.

Elveszíti a kövér hasát

zsírégetők alvás előtt Szükség van arra, hogy olyan megfelelő szabályokat fogadjanak el az ilyen halászati lehetőségek újrakiosztására, amelyek figyelembe vesznek olyan helyzeteket, amikor teljes kifogható mennyiség TAC áll az EU rendelkezésére, illetve nem áll ilyen a rendelkezésére, vagy amikor a halászati lehetőségek éves megállapításának köszönhetően a körülmények nem teszik lehetővé ezt az újrakiosztást.

It is necessary to establish the technical rules of the relevant certifications and verifications to be done in this field. Szükség van ezen a területen a megfelelő hitelesítések és ellenőrzések műszaki szabályainak megállapítására. For stocks under a recovery plan Member States should collect catch data of recreational fisheries.

Where such fisheries have a significant impact on the resources, specific management measures may be decided by the Council. It is appropriate to lay down detailed rules for the establishment of sampling plans in order to allow Member States to monitor the catches of stocks subject to recovery plans by recreational fisheries practised from their vessels, in waters subject to their sovereignty or jurisdiction.

A helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományok tekintetében legegyszerűbb módja annak tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokra vonatkozóan.

Ahol ez a horgászat jelentős hatást gyakorol az erőforrásokra, a Tanács különleges legegyszerűbb módja annak intézkedéseket hozhat.

google elveszíti a hasi zsírt

Helyénvaló részletes szabályokat megállapítani olyan mintavételi tervek kidolgozására, amelyek alapján a tagállamok nyomon követhetik a helyreállítási tervek hatálya alá tartozó állományokból a hajóik által a felségterületükhöz vagy a joghatóságuk alá tartozó vizeken szabadidős horgászat keretében ejtett fogásokat.

Article 58 of the Control Regulation provides for a coherent traceability system to ensure that all lots of fisheries and aquaculture products are traceable at all stages of production, processing and distribution, from catching or harvesting to the retail stage. It is necessary to lay down common rules for identification procedures of the product concerned.

Usually have an issue of losing interest while regular exercise. Also people really feel that without exercise it isn't possible reduce some lbs. But now however, the damage to shed weight without workouts.

Az ellenőrzési rendelet Szükség van az érintett termékekkel kapcsolatos azonosítási eljárások közös szabályainak megállapítására. It is necessary to establish common rules in all Member States for the weighing of fresh and frozen fisheries products, as well as for the weighing of transhipped fisheries products, and for the weighing of fisheries products after transport from the place of landing.

Szükség van közös szabályok megállapítására valamennyi tagállamban a friss és fagyasztott halászati termékek mérlegelésének, valamint az átrakott halászati termékek mérlegelésének és a halászati termékek kirakodási helyről történő elszállítását követő mérlegelésének vonatkozásában. This risk-based methodology needs to be defined. Ezt a kockázatalapú módszertant meg kell határozni. For this reason it is appropriate to establish special rules on weighing and related elements to take account of these specific features.

Ezért helyénvaló az említett sajátos jellemzőket figyelembe vevő különleges mérlegelési szabályok és kapcsolódó elemek meghatározása. It is pertinent to include such rules in this Regulation.

Leopárdgekkó

Helyénvaló ezeket a szabályokat ebben a rendeletben szerepeltetni. It is necessary to lay down common rules regarding the content of a surveillance report, and its means of transmission.

Szükség van a felügyeleti jelentés tartalmát, illetve a jelentés továbbításának módját érintő közös szabályok megállapítására. Therefore detailed rules on the deployment and duties of control observers should be drawn up.

Ennélfogva ki kell dolgozni a megfigyelő ellenőrök kiküldésének és feladatainak részletes szabályait. Rules should be laid down for the conduct of officials in charge of inspections, and the obligations of Member States regarding the behaviour of their officials authorised to conduct such inspections.

At the same time, the duties of operators during inspection should be clarified. It is also necessary to lay down common principles for inspection procedures at sea, in port, during transport, at market places, and regarding inspection reports and their transmission. Szabályokat kell megállapítani a vizsgálatokért felelős tisztviselők eljárására vonatkozóan, és az e vizsgálatok lefolytatására felhatalmazott tisztviselőik magatartásával kapcsolatos tagállami kötelezettségeket érintően.

EUR-Lex Access to European Union law

Ugyanakkor tisztázni kell a piaci szereplők vizsgálat alatti kötelezettségeit. Szükség van továbbá a tengeren, a kikötőkben, szállítás közben és a piacokon lefolytatott vizsgálati eljárásokat, valamint a vizsgálati jelentéseket és azok továbbítását érintő közös elvek megállapítására.

It is appropriate to draw up rules regarding the nomination of Union inspectors, their tasks and obligations, as well as the type of follow up to be given to their report.

segíthet-e a fogyás a pulmonalis hipertóniában

Helyénvaló megállapítani az uniós ellenőrök kinevezésének szabályait, feladataikat és kötelezettségeiket, valamint a jelentéstételt követő lépések típusát. For this to be achieved, it is necessary to establish common rules at the level of the European Union for the application of such a point system, including a list of points to be attributed for each serious infringement.

Ennek elérése érdekében szükség van közös szabályok megállapítására az Európai Unió szintjén e pontrendszer alkalmazása, ezen belül az egyes súlyos jogsértésekre kiszabható pontok listája tekintetében. It is necessary to lay down detailed rules for the application of these measures.

Szükség van ezen intézkedések részletes alkalmazási szabályainak megállapítására.

Rules should therefore be drawn up regarding the extent of the deduction, taking into account the nature of the non-compliance, the extent of its impact, as well as the gravity of the threat to the resource. Ezért szabályokat kell kidolgozni a kvótacsökkentés mértékére vonatkozóan, figyelembe véve a szabályok be nem tartásának jellegét, a be nem tartás hatásának mértékét, valamint a halászati erőforrással szembeni fenyegetés súlyosságát.

It is necessary to lay down common rules establishing procedures to process such data zsírvesztés hét to ensure access to it by the Commission and specifying the requirements for the exchange of data. Szükség van az ilyen adatok feldolgozásával, valamint az adatokhoz való Bizottság általi hozzáféréssel kapcsolatos eljárásokat és az adatcsere követelményeit érintő közös szabályok megállapítására.

In order to ensure such an access it is pertinent to establish clear rules on the conditions and the procedures that should be respected. A hozzáférés biztosítása érdekében helyénvaló a betartandó feltételek és eljárások egyértelmű szabályainak megállapítása. With a view to ensure their equal accessibility legegyszerűbb módja annak all Member States it is pertinent to establish rules at EU level on these websites. Az e honlapokhoz való egyenlő hozzáférés valamennyi tagállamban történő biztosítása érdekében helyénvaló az említett honlapokkal kapcsolatos szabályokat uniós szinten megállapítani.

Such administrative cooperation is essential to ensure that a level playing field in legegyszerűbb módja annak EU is established and that illegal activities are properly investigated and sanctioned. Rules should therefore be drawn up for a systematic exchange of information either on request or spontaneously, and for the possibility to request enforcement measures and administrative dr mo fogyás by another Member State.

fogyókúra tölcsér

Az ilyen igazgatási együttműködés az EU-ban az egyenlő versenyfeltételek garantálása és a jogellenes tevékenységek megfelelő kivizsgálásnak és szankcionálásának biztosítása szempontjából fontos. Ezért helyénvaló szabályokat kidolgozni akár a megkeresésen alapuló, akár a szabad elhatározás alapján történő rendszeres információcserére vonatkozóan, továbbá annak biztosítására, hogy végrehajtási intézkedéseket, illetve közigazgatási értesítést lehessen kérni egy másik tagállamtól.

A személyes adatok Bizottság általi feldolgozása tekintetében az egyének védelmét a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása legegyszerűbb módja annak az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,